Cilt: 1-Sayı: 1SON Sayı


Editöryal
1-Covi̇d 19 Mücadelesinde Şeffaflık Ve Doğru Bilgilendirmenin Gerekliliği
Sayfalar 1-2
Makale Özeti I Tam Metin
ID Sarp ÜNER-

Orijinal Araştırma
2-Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Görev Karşılaştırması: Türkiye, Amerika Ve Kanada Örnekleri
Giriş: Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri (ASH); hastalık veya yaralanmaya bağlı olarak acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan bireye, yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın acil sağlık hizmetinin hastane dışında ulaştırılmasıdır.
Sayfalar 3-10
Makale Özeti I Tam Metin
ID Bektaş SARI-

Orijinal Araştırma
3-Av Tüfekleri̇ Fabri̇kasinda Çalişanlarin İlk Yardim Bi̇lgi̇ Düzeyleri̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇
Giriş: Silah fabrikaları tehlikeli çalışma alanlarından birisidir. Yaralanma sırasında veya sonrasında işyerinde ilk yardım bilgi ve becerisinin sağlanması, çalışan sağlığı ve yaşamı üzerindeki istenmeyen sonuçları tersine ç
Sayfalar 11-16
Makale Özeti I Tam Metin
ID Kemal Baş- ID Mehmet Kozyel- ID Ahmet Demirci- ID Cüneyt Çalışkan-

Derleme
4-Afetlerde Sahra Hastaneleri
Afetler ortaya çıktığında yerel sağlık yapıları artan talebi karşılayamaz ya da çeşitli nedenlerle işlev göremez hale gelebilir. Dünya Sağlık Örgütü ve Pan Amerikan Sağlık Örgütü tarafından sahra hastaneleri "belirli bir s
Sayfalar 17-21
Makale Özeti I Tam Metin
ID Nurcan Bıçakçı- ID Melisnur Nevruz-

Derleme
5-Depremden Etki̇lenen Çocuk Ve Ergenleri̇n Ruhsal Durumu Ve Hemşi̇reli̇k Yaklaşimi
Deprem oluştuğu bölgelerde şiddetli yıkımlara neden olmaktadır. Aynı zamanda yaşayan kişilerde de psikolojik olarak yıkımlara sebebiyet vermektedir. Çocuk ve ergenler depremden olumsuz etkilenen grupların başında gelmektedir. Deprem s
Sayfalar 22-27
Makale Özeti I Tam Metin
ID Merve ATAÇ- ID Gözde ÖZSEZER-

Jeads Cilt: 1 Sayı: 1 Ön Kapak Pdf

Jeads Cilt: 1 Sayı: 1 Arka Kapak Pdf