Cilt: 1-Sayı: 2SON Sayı


Editöryal
1-Dünyada Ve Ülkemizde Harp Cerrahisi: Planlama, Donanım, Eğitim Ve Uygulama
Sayfalar 28-30
Makale Özeti I Tam Metin
ID Mehmet Eryılmaz-

Orijinal Araştırma
2-Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Ve Ilgili Değişkenlerin İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği
Giriş: Çevre sorunları son birkaç yüzyıl boyunda her geçen yıl daha ciddi bir boyut kazanmıştır. Günümüzde bu sorunları tanımak ve bu sorunların çözümüne yönelik proaktif yaklaşımlar geliştirmek tüm bireylerin ortak sorumlul
Sayfalar 31-38
Makale Özeti I Tam Metin
ID Ramazan Aslan- ID Esra Özböke-

Orijinal Araştırma
3-Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Tahli̇ye Ve Toplanma Alanlarina Yöneli̇k Bi̇lgi̇ Düzeyleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇
Amaç: Bu çalışmada, bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin toplanma alanlarına yönelik bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Araştırma Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileriyle 01.12.2019
Sayfalar 39-44
Makale Özeti I Tam Metin
ID Halil İbrahim KURTOĞLU- ID Merve BALIKÇI- ID Ayşe Nur TIKIR- ID Aysun GÜZEL-

Orijinal Araştırma
4-Hemşi̇reli̇k Öğrenci̇leri̇ni̇n Afete Müdahale Öz-Yeterli̇li̇k Durumlarinin Değerlendi̇ri̇lmesi̇
Giriş: Hemşireler, afetlerden etkilenen insanların bakımında çeşitli pozisyonlarda roller alırlar. Hemşirelik öğrencilerinin olası afetlere karşı hazırlıklarının okul eğitimleri sırasında başlaması farkındalıklarının ve bil
Sayfalar 45-49
Makale Özeti I Tam Metin
ID Elif Bülbül-

Orijinal Araştırma
5-Covid-19 Salgını Ile Ilgili Alınan Önlemlere Güven Düzeyi Ve Covid-19 Salgınının Neden Olduğu Anksiyete Arasındaki Ilişkinin Belirlenmesi
Giriş: Pandemi sürecinde insanların anksiyetelerini hangi faktörlerin nasıl ve ne kadar etkilediğini anlamak salgınla etkili mücadele edilmesini sağlamaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşayan insanların COVID-19’
Sayfalar 50-55
Makale Özeti I Tam Metin
ID SEFA MIZRAK-

Jeads Cilt: 1 Sayı: 2 Ön Kapak Pdf

Jeads Cilt: 1 Sayı: 2 Arka Kapak Pdf