Cilt: 2-Sayı: 1SON Sayı


Editöryal
1-Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Mesleki Beceri Uygulama Rehberinin Geliştirilmesi Süreci
Sağlık Bakanlığı (SB) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SHGM) Sağlık Meslekleri Dairesi Başkanlığı Mart 2020’de sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tan
Sayfalar 1-2
Makale Özeti I Tam Metin
ID Hüseyin KOÇAK- ID Cüneyt ÇALIŞKAN- ID Bektaş SARI- ID Ramazan ASLAN - ID Mustafa DOĞAN- ID Galip USTA- ID Kerem KINIK- ID Ayşe Handan DÖKMECİ-

Orijinal Araştırma
2-Türkiye’de Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik Programının Profil Analizi
Özet Giriş: Sivil savunma ve itfaiyecilik alanında mesleki bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan kaynağını oluşturmak amacıyla üniversiteler bünyesinde açılan programların profil analizinin (programın mevcut durumu, ders müfredatı,
Sayfalar 3-9
Makale Özeti I Tam Metin
ID Mustafa DOĞAN-

Orijinal Araştırma
3-Afad Ve Fema Stratejik Planlarının Afet Yönetimi Ve Sendai Çerçevesi Açısından Analizi
Giriş: Yaşadığımız dünyada afet ve acil durumların her geçen gün daha şiddetli bir şekilde tecrübe edildiğine şahit olmaktayız. Bu olaylar meydana geldiğinde, etkili bir müdahale çalışması kadar, afet öncesi hazırlık ve planl
Sayfalar 10-18
Makale Özeti I Tam Metin
ID Bektaş SARI-

Orijinal Araştırma
4-Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad) Stratejik Planlarının Değerlendirilmesi
Giriş: Stratejik planlar; politikalar ile eylemler arasında köprü görevi görmektedir. Özellikle afet yönetiminde kurulan bu köprü kritik öneme sahiptir. Afet yönetimi alanında hazırlanan stratejik planlar, bütünleşik afet yönetimi s
Sayfalar 19-24
Makale Özeti I Tam Metin
ID Eyyüp YILDIZ- ID Murat Can DURUEL-

Jeads Cilt: 2 Sayı: 1 Ön Kapak Pdf

Jeads Cilt: 2 Sayı: 1 Arka Kapak Pdf