Tr

DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUK VE ERGENLERİN RUHSAL DURUMU VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

Deprem oluştuğu bölgelerde şiddetli yıkımlara neden olmaktadır. Aynı zamanda yaşayan kişilerde de psikolojik olarak yıkımlara sebebiyet vermektedir. Çocuk ve ergenler depremden olumsuz etkilenen grupların başında gelmektedir. Deprem sonrası bu grupta psikolojik bozukluklar, özellikle Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) geliştiği görülmektedir. Gelişen bu kaygı, korku ve psikolojik bozuklukların bulgularını azaltmada yararlı olduğu bilinen psikolojik tedaviler ve hemşirelik girişimlerinden yararlanılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle bu yönde uygulanan hemşirelik yaklaşımları, deprem sonrası çocuk ve ergenlerin gelecekte karşılaşabilecekleri depremler için psikolojik olarak hazırlıklı ve dirençli olmalarını sağlamaktadır. Derlemede amaç, literatür ışığında depremin çocuk ve ergenlerin ruhsal durumuna etkisi ve hemşirelik yaklaşımlarının değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler:deprem,çocuk ergenler,ruhsal durum


En

THE MENTAL STATUS AND NURSING APPROACH OF CHILDREN AND ADOLES AFFECTED BY EARTHQUAKE

It causes severe destruction in the regions where earthquakes occur. At the same time, it causes psychological destruction in living people. Children and adolescents are among the groups that are adversely affected by the earthquake. Psychological disorders, especially Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), are observed in this group after the earthquake. It is of great importance to benefit from psychological treatments and nursing interventions that are known to be useful in reducing the symptoms of these anxiety, fear and psychological disorders. Nursing approaches, especially in this direction, ensure that children and adolescents after an earthquake are psychologically prepared and resistant to future earthquakes. The aim of this review is to evaluate the effects of earthquake on the mental state of children and adolescents and nursing approaches in the light of the literature.

Anahtar Kelimeler:deprem,çocuk ergenler,ruhsal durum

Ayrıntılar


Yazarlar

ID Merve ATAÇ ID Gözde ÖZSEZER