Tr

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mesleki Beceri Uygulama Rehberinin Geliştirilmesi Süreci

Sağlık Bakanlığı (SB) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SHGM) Sağlık Meslekleri Dairesi Başkanlığı Mart 2020’de sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair mevzuatta güncelleme çalışması başlatmıştır. Bu kapsamda üniversitelerin ilgili ön lisans ve lisans programları çalışmaya dahil edilmiştir. Bu çalışmalara hem Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) lisans programlarının ve mezunlarının dahil edilmesi hem de meslek tanımın yapılması amacıyla Acil Yardım ve Afet Yöneticileri Derneği (AYAYDER) Ağustos 2020’de davet edilmiştir. Çalışma kapsamında AYAY lisans eğitim ve öğretim programı teorik ve uygulamalı ders içerikleri dikkate alınarak lisans eğitiminde kazanılan yetkinlikler ve yeterliliklere yönelik (1) İş Listesi, (2) İş Analizleri, (3) Bloom Taksonomisi ve (4) İş Matrisleri hazırlanmıştır. İş listelerinin ve iş analizlerinin yapılması amacıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanlığı ile iş birliği yapılmıştır. AYAYDER tarafından yürütülen çalışmaların kapsamı 4 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada lisans mezunları ve öğretim üyelerinden oluşan (A) İlk ve Acil Yardım Çalışma Komisyonu, (B) Arama, Kurtarma ve İtfaiyecilik Çalışma Komisyonu, (C) Afet Eğitimi ve Yönetimi Çalışma Komisyonu ve (D) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Çalışma Komisyonu ile Editörler/Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. İkinci aşamada Komisyonlar tarafından hazırlanan içeriklere son hali verildikten sonra Koordinasyon Kurulunda tartışmaya açılarak güncelleme, ekleme ve çıkarmalar yapılmıştır. Üçüncü aşamada 2020 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzuna göre öğrenci alan tüm bölüm başkanlıklarına hazırlanan dokumanalar gönderilerek iş listeleri ve iş analizlerine ilişkin görüşleri mail yoluyla talep edilmiştir. Gelen geri dönütlere göre iş listesi ve iş analiz formlarında ekleme ve çıkarma işlemleri yapılarak güncellenmiştir. Son aşamada yapılan çalışmalar SB SHGM Sağlık Meslekleri Dairesi Başkanlığı uzmanlarına gönderilerek ilgili çıktılara son şekli verilmiştir. Meslek tanımı amacıyla yapılan tüm bu çalışmaların temel dayanak noktasında lisans eğitiminde yer alan teorik ve uygulamalı

Anahtar Kelimeler:Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Mesleki Beceri,Acil Yardım,Afet Yönetimi,AYAY


En

Development Process of Emergency Aid and Disaster Management Professional Skills Practice Guide

Anahtar Kelimeler:Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Mesleki Beceri,Acil Yardım,Afet Yönetimi,AYAY

Ayrıntılar


Yazarlar

ID Hüseyin KOÇAK ID Cüneyt ÇALIŞKAN ID Bektaş SARI ID Ramazan ASLAN ID Mustafa DOĞAN ID Galip USTA ID Kerem KINIK ID Ayşe Handan DÖKMECİ