Tr

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Sisteminde Gönüllülük Çalışmaları: Örnek Bir Proje “gonulluol.org”

Anahtar Kelimeler:


En

Volunteering in Emergency and Disaster Management System: An Exemplary Project “gonulluol.org”

Anahtar Kelimeler:

Ayrıntılar


Yazarlar

ID Nurdal Durmuş