Editörün Mesajı


2021 yılı Mart ayı içerisinde Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi / Journal of Emergency Aid and Disaster Science’ın ilk sayısı ve sonraki sayılarında yayınlamak üzere Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın kabulü çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Dergi çalışması özellikle acil yardım ve afet yöneticileri ve derginin amacı doğrultusunda çalışan profesyonelleri veya ilgi duyan araştırmacıların çalışmalarını deklare ettiği ve yayınlanan çalışmaları takip edebilecekleri ortak bir platform sunar. Bu nedenle dergi şu ana kadar herhangi bir dergi tarafından işgal edilmemiş bir nişi doldurmuştur.

Günümüzde acil yardım ve afet olaylarının artışı ve bunlara müdahalede değişen ve gelişen teknik ve yöntemlerin artmasıyla beraber derginin yılda iki sayı ile çıkarılması uygun görülmüştür. İlerleyen yıllarda sayıların artmasıyla beraber dünya ile daha iyi bir entegrasyonun sağlanması için tamamıyla İngilizce diline geçilmesi, makalelerin daha hızlı işlenmesi ve daha fazla niteklikli makaleye yer verilmesi stratejileri kullanılacaktır. Bu tarz iyileştirmelerden okuyucuların en iyi şekilde faydalanabilmesi için kavramsal çalışmaları, pratiğe dayalı uygulamaları, teknolojik modellemeleri ve eleştirel inceleme makalelerini teşvik ediyoruz. Bu yaklaşım performans ölçümlerinde yüksek puan almamıza, iyi indekslere girmemize ve yazarlarımızın h-indeks gibi çeşitli göstergelerinin artmasını sağlayacaktır. Dergimizin yeni olması nedeniyle indeks çalışmaları devam etse de, bu yolda gelişime katkı sunabilecek siz araştırmacıların çalışmalarını bekliyoruz. Derginin yayın ve danışma kurulu incelendiğinde nitelikli bir kadroya sahip olduğu anlaşılacağı üzere, çalışmalarınızda alıntı veya tekrar çalışmalarından ziyade yeni fikirler ve araştırma yönergeleri ile dergi okuyucularının ilgisini çekebilecek içerikler sunmanızı istiyoruz. Bu değerlendirmeyi yapmak üzere Editörün yükümlülüğünün yüksek olduğu anlaşılabilir. Bu nedenle dergiyi arzuladığımız seviye çıkarmak için, yazarlarımızın nitelikli çalışmalarını daha iyi sunmalarına destek olmak adına, onlara yol gösterici olarak sunulan rehberler bir motivasyon aracı olarak sunulmuştur.

Dergi çalışmasının ilk tohumunu 2014 yılında eken ve bugün filizlenmesinde büyük bir emeği olan Editör yardımcısı Dr. Hüseyin Koçak ve arka planda çok büyük bir özveri ile çalışan Acil Yardım ve Afet Yöneticileri Derneği’nin Yönetim Kurulu üyeleri Bektaş Sarı, Galip Usta, Jale Yazgan, Mehmet Kozyel ve Mustafa Doğan’a buradan teşekkür ederim. Derginin gerçek bilimsel ayağını oluşturan Yayın ve Danışma Kurulu üyelerine dergide çalışma teklifi götürüldüğünde, direkt kabul eden ve çalışmaya hazır olduklarını beyan eden değerli hocalarıma ayrıca teşekkür ederim. Dergiyi hedeflediğimiz noktaya birlikte çıkaracağız.

Editör

Dr. Cüneyt Çalışkan

Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi