Hakemler için Talimatlar


Derginin Gözden Geçirme Sürecinde Etik Sorumluluklar ve İhlalleri

  • Çıkar Çatışması: İnceleme süreci başladıktan sonra bir çıkar çatışması olduğunu fark ederseniz, lütfen derhal editörünüze bildirin.
  • Gizlilik: Hakem, yazının varlığı ve özü hakkında gizliliği korumalıdır. Makaleyi yayınlamadan önce paylaşmak veya başkalarıyla ayrıntılı olarak tartışmak uygun değildir.
  • Hakem Davranışı: Hakemler inceledikleri çalışmalar yayınlanmadan kendi çalışmalarında kullanmamalıdır. Gizli makalelerin içeriği hakkında bilgi, makalenin incelenmesi ile ilgili olmayan başka bir amaçla kullanılmamalıdır.
  • Endişeleri Bildirme: Hakemler, sınırlı olmamakla birlikte yinelenen yayın, dolandırıcılık, intihal veya rapor edilen araştırmada hayvanların veya insanların kullanımına ilişkin etik kaygılar da dahil olmak üzere herhangi bir etik kaygı bildirmek sorumluluğuna sahiptir.
  • İntihal: Bir yayın etiği kapsamında bir makale hakkında ciddi endişeleriniz varsa, editörlük bürosuna güvenle başvurabilirsiniz. Dergiye gönderilen tüm makaleler iThenticate tarafından silindikten sonra hakemlere gönderilir.
  • Kör edici: Hakem kimliği yazarla paylaşılmaz. Kimliğinizi korumamıza yardımcı olmak için lütfen inceleme metninizde adınızı açıklamayın. Ayrıca, bu yazarla iletişim kurmaya çalışmamanız gerektiği anlamına gelir. Yazarlar, inceleme sürecinde hakemlerden gizli kalır. Hakeme atanan makale kör değilse, hakem yayın kurulunu bilgilendirmeli ve bu makaleyi incelememelidir.
  • Dolandırıcılık: Belirlenen sahtekarlığı tespit etmek çok zordur, ancak bir makaledeki sonuçların yanlış olduğundan şüpheleniyorsanız, bunu editörle tartışın.

İnceleme Yapma

  • Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi'nde yayınlanan herhangi bir çalışmanın uygun şekilde, bilimsel olarak güvenilir olmasını, Kaynaklar Sekmesinde verilen (Yazarlar için) uygun yönergelere (örneğin, CONSORT, STARD, STROBE) ve etik kurallara göre rapor edilmesini sağlamamıza yardımcı olmak için hakemlerden yardım talep ediyoruz.
  • Hakemlerden çalışmanın alan yada okuyucular açısından önemini veya kapsamını değerlendirmelerini istemiyoruz. Sadece hakemlerden incelemelerini bilimsel güvenilirlik ve etik davranış açısından gerçekleştirmelerinin bekliyoruz.
  • Editör, gözden geçirenlerin yorumlarına dayanarak bir makaleyi kabul etme veya reddetme kararından sorumludur.